Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk sprzeda z wolnej ręki w formie przetargu nieruchomości położonych w Zakopanem

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń szpitalnych oraz budynku przyszpitalnego (część administracyjna) Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Dostawa do Szpitala Powiatowego w Zakopanem odczynników z dzierżawą analizatorów do badań hematologicznych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rozbudowa infrastruktury sieciowej oraz systemu backup poprzez zakup przełączników rdzeniowych, serwera i dysków twardych

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa drogi powiatowej nr 1651K Czarny Dunajec – Poronin od km 18+810,00 do km 19+810,00 w miejscowości Suche – Powiat Tatrzański

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego im. dr. S. Jasińskiego w Zakopanem

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Modernizacja drogi ul. Ciągłówka w Zakopanem

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remonty cząstkowe nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Miasta Zakopane

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywna dostawa produktów leczniczych (kontrastów)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup 2844 sztuk pluszowych maskotek w kształcie zwierząt o realistycznym wyglądzie

Przetargi Przetargi na dostawę