Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Burmistrz Miasta Żary informuje o wykazach nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Przed Sądem Rejonowym w Żarach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku  po Stefanie Przepieść

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Żarach toczy się postępowanie  o stwierdzenie nabycia spadku po Adamie Krzysztofie Szakoła

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójt Gminy Żary informuje, wykazie nieruchomości do dzierżawy

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

BZP: Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Dostarczenie i wynajem automatu do wydawania środków ochrony indywidualnej wraz z dostarczeniem środków ochrony indywidualnej.

Przetargi Dostawy

BZP: Sukcesywna dostawa odczynników i materiałów laboratoryjnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Przetargi Dostawy

BZP: Odbiór odpadów medycznych pochodzących z działalności Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. z siedzibą w Żarach przy ul. Pszennej 2.

Przetargi Usługi

BZP: Budowa drogi wraz ze ścieżką rowerową od ul. Kilińskiego do ul. Wapiennej oraz kładki pieszo – rowerowej nad drogą krajową nr 12 przy strefie przemysłowej Lotnisko, w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Sukcesywna dostawa tonerów, atramentów oraz innych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wielofunkcyjnych dla 105 Kresowego SzWzP SPZOZ w Żarach

Przetargi Dostawy

Partnerzy serwisu