Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zawiercie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie – etap III

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Zawiercie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP miasta Zawiercie – etap III - rejon ul. Bzowskiej i ul. Szklarskiej

Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zawiercie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercie dla terenu położonego przy ulicy Inwestycyjnej

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Zawierciu toczy się postępowanie o stwierdzenie przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnych położonych w Łanach Średnich

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Zawiercie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym dotyczący nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Nieruchomości Grunty, działki

BZP: Uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie zabytkowego dawnego osiedla robotniczego Towarzystwa Aukcyjnego w Zawierciu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Uporządkowanie infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie zabytkowego Osiedla TAZ w Zawierciu

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Usługa pogwarancyjnych przeglądów okresowych aparatury medycznej

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Dostawa serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii w Urzędzie Miejskim w Zawierciu.”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa zasilacza awaryjnego UPS

Przetargi Przetargi na dostawę