Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BZP: Rewitalizacja parku wiejskiego w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: „Termomodernizacja oddziału zamiejscowego przedszkola w Złakowie Borowym” – etap I

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Budowa Wiejskiego Domu Kultury wraz z pomieszczeniami dydaktycznymi dla Szkoły Podstawowej w Baszkowie” w formule zaprojektuj i wybuduj

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Zduny.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu pn.: „Termomodernizacja oddziału zamiejscowego przedszkola w Złakowie Borowym” – etap I

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Remont pomieszczeń budynku internatu ZSCKR im. J. Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Modernizacja boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nowe Zduny.

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa żłobka w Zdunach

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miasta Zduny ul. Rynek dz. nr 1814/4,1814/3,1814/2

Przetargi Przetargi na roboty budowlane