Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż udziału w nieruchomości zlokalizowanej w Zgierzu przy ul. Piotra Skargi 26

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Dostawa odczynników hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Rozwój i modernizacja infrastruktury miejskiej służącej mieszkańcom Gminy Miasto Zgierz

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Sukcesywne dostawy generatorów Mo-Tc

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup samochodu elektrycznego w ramach zadania „Zakup samochodu elektrycznego wraz z ładowarką dla Powiatu Zgierskiego”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: DOSTAWĘ MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH W RAMACH ZADANIE CELOWEGO NR C-14.02, NR C-14.07 ORAZ DOSTAWĘ WOJSKOWEJ ODZNAKI RATOWNIKA POLA WALKI, ZNAKU SPECJALNEGO „ZA OCHRONĘ GRANICY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Organizacja 10-dniowego wyjazdu terapeutycznego dla młodzieży z rodzinnej pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. ,,Rodzina – moja przystań’’

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: „Organizacja 10 - dniowego psychoedukacyjnego wyjazdu dla dzieci młodszych z rodzinnej pieczy zastępczej – uczestników projektu pn. ,,Rodzina – moja przystań’’

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW DO HIGIENIZACJI POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU GOSPODARCZEGO, DO HIGIENIZACJI BLOKU ŻYWNOSCIOWEGO ORAZ DOSTAWĘ ODKURZACZA WRAZ Z WORKAMI I FILTREM

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: „Modernizacja sali gimnastycznej w I Liceum Ogólnokształcącym w Głownie”

Przetargi Przetargi na roboty budowlane