Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości „Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości” Sp. z o.o. w Żorach ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

BZP: Kompleksowa usługa prania i użyczenia pościeli/bielizny szpitalnej wraz z wdrożeniem i wynajmem systemu do automatycznej identyfikacji asortymentu (RFID).

Przetargi Usługi

BZP: Kompleksowa usługa prania i użyczenia pościeli/bielizny szpitalnej wraz z wdrożeniem i wynajmem systemu do automatycznej identyfikacji asortymentu (RFID).

Przetargi Usługi

BZP: Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ul. Żwirowej w Żorach– etap 1

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Kompleksowa usługa prania i użyczenia pościeli/bielizny szpitalnej wraz z wdrożeniem i wynajmem systemu do automatycznej identyfikacji asortymentu (RFID).

Przetargi Usługi

BZP: Dostawa zestawów do pomiarów rzutu serca metodą termodylucji (PICCO) wraz z dzierżawą monitorów

Przetargi Dostawy

BZP: Przebudowa rowu odwadniającego wzdłuż ul. Żwirowej w Żorach– etap 1

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Wykonywanie robót geodezyjnych na terenie miasta Żory w 2022 roku

Przetargi Usługi

BZP: Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 13 na os. Pawlikowskiego w Żorach.

Przetargi Roboty budowlane

BZP: Zaprojektowanie, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych oraz pełnienie nadzoru autorskiego budowy zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego w Żorach.

Przetargi Usługi

Partnerzy serwisu