Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec” we Wrocławiu ogłasza przetarg ofertowy na remont pionu przeciwpożarowego w ramach poprawy ochrony przeciwpożarowej budynku mieszkalnego przy ul. Grabiszyńskiej 142 we Wrocławiu

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Spółdzielnia Mieszkaniowa ”Metalowiec” we Wrocławiu, ul. Inżynierska 17 ogłasza przetarg ofertowy na wynajem lokali użytkowych

Ogłoszenie medium Nieruchomości Lokale użytkowe

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pieńsk (dla części obrębu Dłużyna Dolna) 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta i Gminy Pieńsk informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Dłużyna Dolna

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenia nabycia spadku po Antonim Sobańskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Miliczu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Jadwidze Rytka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Zarządca masy sanacyjnej, FIRMA FRANKIEWICZ JAROSŁAW FRANKIEWICZ zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości grun. zabud. poł. w Zawidowie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Partnerzy serwisu