Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk Masy Upadłości os. fiz. nieprowadzącej działalności gospod. oferuje w sprzedaży z wolnej ręki udział 1/2 w pr. własności nieruch lok. poł. w Janikowie przy ul. Zygmunta Wilkońskiego

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Prezydent Miasta Włocławka ogłasza pierwszy przetarg ustnym nieograniczonym, nieruchomości gruntowej, położonej we Włocławku przy ul. Jasnej

Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Włocławek informuje o wywieszeniu wykazu dot. sprzedaży, w drodze przetargu, nieruchomości gruntowej położonej we Włocławku przy ul. Broniewskiego

Nieruchomości Wykazy

Syndyk masy upadłości zaprasza do składania ofert na zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Upadłości os. fiz. oferuje w sprzedaży z wolnej ręki składnik masy upadłości w pr. własności nieruchomości zabud. położonej w Wybranowie

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk Masy Upadłości os. fizy. nieprowadzącego działalności gospod. sprzeda z wolnej ręki udziały w nieruch. zabud. położonej w miejscowości Mały Komórsk 11/1 

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki prawa własności do nieruchomości zabud. bud. mieszkalnym położonej w Bydgoszczy przy ul. Mińskiej 96

Syndycy i Komornicy Upadłość

Syndyk Masy Upadłości sprzeda z wolnej ręki prawo własności nieruchomości zabudowanej położonej w Inowrocławiu, przy ul. Solankowej 8

Syndycy i Komornicy Upadłość

Prezydent Miasta Włocławek informuje o wywieszeniu wykazu nieruchomości położonej we Włocławku przy ul. Płockiej do sprzedaży w drodze przetargu

Nieruchomości Grunty, działki

Syndyk masy upadłości spółki Folwark Ostrowo sp. z o. o. ogłasza sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa – zakładu mieszalni i produkcji pasz

Syndycy i Komornicy Upadłość

Partnerzy serwisu