Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Syndyk masy upadłości wystawia do sprzedaży udział w lokalu mieszkalnym położonym w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Starosta Toruński informuje o nieruchomości do sprzedaży położonej w Obrowie, gm. Obrowo

Nieruchomości Wykazy

W Sądzie Rej. w Toruniu toczy się postępowanie o zasiedzenie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym 09, miasto Chełmża

Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Burmistrz Miasta Brodnica informuje o wykazie nieruchomości do sprzedaży na rzecz najemców

Nieruchomości Wykazy

W Sądzie Rej. w Toruniu toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Lewandowskiej o nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości, poł. w miejscowości Kończewice

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej ogłasza konkurs ofert na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Nadleśnictwie Sarnia Góra, gmina Osie

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk Masy Upadłości  os. fizycznej nieprowadzącego działalności gospod. oferuje w sprzedaży z wolnej ręki udział wynoszący 1/2 w lok. mieszkalnego poł. w Inowrocławiu

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk Masy Upadłości os. fizycznej nieprowadzącej działalności gospod. oferuje w sprzedaży z wolnej ręki udział wynoszący 1/2 w prawie własności lokalu

Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości Anny Furman zaprasza do udziału w przetargu na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Borówno przy ulicy Zakole 9

Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Wójt Gminy Osielsko informuje o wykazie nieruchomości do sprzedaży poł. w obr. ewidencyjny Bożenkowo

Nieruchomości Grunty, działki