Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Widzewa w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Krystianie Kowalskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi zawiadamia o toczącym się postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Kamińskiej z domu Olszewskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Prezydent Miasta Łodzi zawiadamia, że zamierza wszcząć postępowanie o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w celu założenia i przeprowadzenia infrastruktury technicznej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy dla Łodzi- Widzewa w Łodzi zawiadamia, iż toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Korzeniowskiego 18

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi zawiadamia o postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku po Lai (Łaji) Waldman z domu Zilberszac (Silberszac)

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Obwieszczenie Poczty Polskiej o przetargu pisemnym na sprzedaż samochodów

Ogłoszenie medium Biznes - współpraca Kupno-sprzedaż

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi–Widzewa w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Buczyńskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W  Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Szczepanie Drużbińskim, synu Marcina i Marianny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Helenie Witkowskiej z domu Romer

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości Sławomira Karbowiaka ogłasza trzeci przetarg na sprzedaż składników masy upadłości (nieruchomości oraz ruchomości), które są oferowane do sprzedaży łącznie

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Partnerzy serwisu