Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowanego korytarza drogowego projektowanej ulicy Wróblewskiego na odcinku od ulicy Piasta do torów kolejowych

Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta Tuszyna podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości Mieszkania/domy
Partner Logo

Wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lat

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na czas nieoznaczony

Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Wywieszony został wykaz nieruchomości, stanowiących zasób Gminy Słubice, przeznaczonych do dzierżawy na okres do 10 lat

Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Walentym Herbrichu

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Łodzi

Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Radomsku toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Krzysztofie Grabarczyku

Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej oferuje do sprzedaży z wolnej ręki (w trybie konkursu ofert) samochód osobowy marki Opel S-D Corsa i udział w samochodzie osobowym marki Volkswagen Vento

Syndycy i Komornicy Ruchomości