Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Partner Logo

Burmistrz Sulęcina podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia piątych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Ogłasza się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Żary o statusie miejskim zabudowanej nieruchomości gruntowej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Burmistrz Krosna Odrzańskiego informuje o o przystąpieniu do sporządzenia MPZP oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu tego dokumentu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą  oferuje do sprzedaży udział ½ w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Nowej Soli

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości
Partner Logo

Wójt Gminy Pszczew informuje o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Stanisławie Strzeleckiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Marianie Strzeleckim, synu Stanisława i Teofili

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Gorzowie Wielkopolskim I Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po: - Marianie Strzeleckim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Ogłoszenie Burmistrza Świebodzina o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Burmistrza Świebodzina o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP dla terenu położonego w obrębie pierwszym Świebodzina w północno-wschodniej części skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z publiczną drogą gminną nr 006111F

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów