Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Wójt Gminy Zielonki informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem lokal użytkowy w w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 15

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Zielonki informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem lokal użytkowy w Bosutowie przy ul. Krakowskiej 20

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Niedźwiedź zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Niedźwiedź

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed SR w Dąbrowie Tarnowskiej toczy się postępowanie z wniosku Janiny Sawczuk o stwierdzenie nabycia w drodze zasiedzenia nieruchomości położonych w Żabnie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk Masy Upadłości  Firmy BATCZEW ogłasza nieograniczony  pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości położonej w Lasku

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Iwanowice zawiadamia w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Iwanowice

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Podegrodzie zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Podegrodzie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Czernichów informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Kłokoczynie i w Wołowicach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Trzciana informuje o wykazie nieruchomości w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy w m. Trzciana

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Czernichów informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, gmina Czernichów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów