Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Prezydent Miasta Krakowa informuje o wykazie części nieruchomości położonej przy ul. E. Jerzmanowskiego, przeznaczonej do oddania w użyczenie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Spółdzielnia Mieszkaniowa WIDOK ogłasza przetargi pisemne nieograniczone pn.: zmiana sposobu zasilania w ciepło dla instalacji C.O. i C.W.U przy ul. Balickiej 14B w Krakowie

Ogłoszenie medium Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Tarnowskiej I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Gminy Żabno o nabycie prawa własności przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Podlesiu Dębowym

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie I Wydział Cywilny toczy się postępowanie z wniosku Beaty Papuga o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału w wysokości 4/5 części we współwłasności nieruchomości, położonej w Tarnowie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Tarnowie toczy się sprawa z wniosku Sabiny Trockiej o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Miałkowskiej z d. Kapel

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Wójt Gminy Tymbark zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu poł. przy zakładzie Tymbark-MWS w Tymbarku

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Budowlanego AZBUD Adam Cebula i Wspólnicy sp. j ogłasza konkurs ofert na sprzedaż z wolnej ręki prawa użytkowania wieczystego gruntu położonego w Rabce Zdrój przy ul. Orkana 28

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości poł. w miejscowości Prandocin

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Prezydent Miasta Krakowa zawiadamia o wydaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa wielopoziomowego parkingu P&R „Górka Narodowa”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydenta Miasta Krakowa zawiadamia o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Nr  32/6740.4/2022

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów