Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Syndyk masy upadłości os. fizycznej nieprowadzającej działalności gospod. sprzeda udział, nieruchomość poł. w miejscowości Wrzosowa

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Przed Sądem Rejonowym w Kozienicach pod sygn. akt I Ns 118/22 toczy się postępowanie wszczęte na wniosek Jana Bąkowskiego o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłasza pisemny ograniczony konkurs ofert na najem pracowni twórczych znajdujących się w zasobach lokalowych

Ogłoszenie medium Nieruchomości Lokale użytkowe

Syndyk masy upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej sprzeda z wolnej ręki samochód osobowy Mercedes-Benz A-140

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Licytacje komornicze

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie własności nieruch. grun. zabud. bud. mieszkalno-gospod. w miejscowości Wieściszowice

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż spółdziel. własnościowego pr. do lokalu w budynku wielorodzinnym w Chorzowie przy ul. Krakusa

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż spółdziel. własnościowego pr. do lokalu w budynku wielorodzinnym w Mikołowie przy ul. Młyńskiej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż w pr. własności nieruchomości grun. zabud. bud. mieszkalno-usługowycm poł. w Strzelcach Opolskich przy ul. Kołłątaja 5

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości grun. zabud. domem jednorodzinnym położonej w Ligocie przy ul. Nowy Świat 39a

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości os. fizycznej ogłasza przetarg na sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości grun. poł. we Wrocławiu

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Wierzytelności/ udziały