Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starszy Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu zezwolił Januszowi Gronkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.230,44 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Tarnobrzegu I Wydział Cywilny toczy się postępowanie w sprawie sygn. akt I Ns 583/21 z wniosku Krzysztofa Kawalec o uznanie za zmarłego Zbigniewa Jana Kawalec

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział I Cywilny wydał postanowienie z daty 13.07.2022r., w którym zezwolił wnioskodawcy Gminie Miejskiej Mielec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 977,00 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie z wniosku Krzysztofa Jaskot o stwierdzenie, że wnioskodawca jako posiadacz samoistny, w drodze zasiedzenia, nabył prawo własności nieruchomości położonej w Brzeźnicy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Woźniak o stwierdzenie, że wnioskodawczyni jako posiadacz samoistny w drodze zasiedzenia nabyła prawo własności nieruchomości położonej w Grabinach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie z wniosku Przemysława Piłat o stwierdzenie, że wnioskodawca jako posiadacz samoistny w drodze zasiedzenia nabył prawo własności nieruchomości położonej w Brzeźnicy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie ogłasza konkurs ofert i równocześnie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Ogłoszenie medium Konkursy Zamówienia publiczne

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie z wniosku Andrzeja Krupa i Jerzego Wawszczak o stwierdzenie zasiedzenia działki

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie z wniosku Marcina Ladzińskiego o stwierdzenie, że wnioskodawca jako posiadacz samoistny, w drodze zasiedzenia, nabył prawo własności nieruchomości położonej w Grabinach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie z wniosku Wojciecha Chajec o stwierdzenie nabycia własności, w drodze uwłaszczenia

Ogłoszenie medium Komunikaty Spółki giełdowe, finanse

Partnerzy serwisu