Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Łańcucki zawiadamia o ograniczeniu sposobu korzystania z części nieruchomości położona w miejscowości Kraczkowa, gm. Łańcut

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Sąd Rejonowy w Nisku zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 1.853,00 zł za przejętą nieruchomość poł. w obrębie ewid. Maziarnia

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydział I Cywilny toczy się sprawa o nabycie własności nieruchomości położonej w Czerminie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Mielcu toczy się postępowanie o nabycie nieruchomości gruntowej położonej w Przebendowie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Nisku zezwolił na złożenie do depozytu sądowego kwoty 3.572,00 zł za przejętą nieruchomość poł. obręb Maziarnia

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 381/22 o stwierdzenie uwłaszczenia nieruchomości

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Mielcu Wydział I Cywilny toczy się sprawa o nabycie własności nieruchomości położonej w Czerminie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed SR w Dębicy toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 406/21 z wniosku Gminy Legnica - Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej w Legnicy o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Ciak

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Tarnobrzegu toczy się postępowanie o zasiedzenia prawa własności nieruchomości poł. w obrębie Tarnowska Wola, gm. Nowa Dęba

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Stalowowolski zawiadamia o udzielenia zezwolenia Media-Sys Sp. z o.o. na wykonanie inwestycji pn. „Budowa sieci NGA na terenie obszaru Tarnobrzeskiego B”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów