Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Grajewie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Marii Bielskiej, Franciszku Bielskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości zaprasza do udziału w pisemnym przetargu nieograniczonym, z obowiązkiem wniesienia wadium, na sprzedaż prawa własności nieruchomości

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Wójt Gminy Puńsk ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Wojciuliszki

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Puńsk ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w obrębie Żwikiele

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Gródek ogłasza nieograniczone przetargi ustne, na sprzedaż nieruchomości gruntowe niezabudowane, będące w zasobie Gminy Gródek

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Gródek ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, będącej w zasobie Gminy Gródek, położonej w obrębie 10 - Jaryłówka

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Przed Sądem Rejonowym w Grajewie Wydział I Cywilny toczy się postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku po Kazimierzu Modzelewskim

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Zabłudowa zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego złoża piasku Tatarowce IV w gminie Zabłudów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Starosty Monieckiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Krypno Wielkie – Dr. Ruda – Góra

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Bielski informuje, że zostanie wyłożony do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej projekt operatu opisowo–kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu