Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

BOSiR podaje do publicznej wiadomości, iż został udostępniony wykaz nieruchomości, pozostających w trwałym zarządzie Ośrodka, przeznaczonych do najmu i dzierżawy

Nieruchomości Wykazy
Partner Logo

Burmistrz Miasta Hajnówka podaje do publicznej wiadomości, że zostanie wywieszony wykaz zawierający informacje o lokalach użytkowych, które zostały przeznaczone do oddania w najem w drodze przetargu

Nieruchomości Wykazy

Starosta Powiatu Białostockiego zawiadamia, że wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy

Komunikaty Komunikaty urzędów

BOSiR informuje, że odbędą się przetargi ustne nieograniczone na najem części nieruchomości położonych na terenie parkingu Pływalni Sportowej oraz Pływalni Rodzinnej w Białymstoku

Nieruchomości Wykazy

Wójt Gminy Puńsk podaje do publicznej wiadomości, iż wywieszone zostały wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczone do sprzedaży i do dzierżawy

Nieruchomości Wykazy

Wyciąg z ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Augustowa

Nieruchomości Grunty, działki

Zarząd Mienia Komunalnego podaje do publicznej wiadomości, że został wywieszony wykaz nieruchomości gruntowych usytuowanych na Targowisku Miejskim w Białymstoku przeznaczonych do udostępnienia w trybie bezprzetargowym

Nieruchomości Wykazy

Zarząd Mienia Komunalnego w Białymstoku ogłasza publiczny nieograniczony przetarg ustny na najem lokali użytkowych usytuowanych na targowisku miejskim przy ul. Kawaleryjskiej w Białymstoku

Nieruchomości Lokale użytkowe