Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Syndyk masy upadłości ogłasza przetarg na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego położnego w Jaworzanie przy ul. Grunwaldzkiej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

W Sądzie Rej. w Siemianowicach Śl. toczy się postępowanie z wniosku Gm. Siemianowice Śl. o nabycia spadku po Ewaldzie Feliksie Warwas, s. Jerzego i Krystyny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Siemianowicach Śl. toczy się postępowanie z wniosku Gm. Siemianowice Śl. o nabycia spadku po wdowcu Janie Pawle Gabor, s. Pawła i Jadwigi

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rej. w Siemianowicach Śl. toczy się postępowanie z wniosku Gm. Siemianowice Śl. o nabycia spadku po Ryszardzie Jolancie Lebda-Zieleń z d. Lebda, c. Ryszarda i Teresy

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Syndyk masy upadłości os. fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 9 położonego w Dąbrowie Górniczej

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Syndyk masy upadłości os. fizycznej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruch. grun. położonej w Sierakowie, gmina Przyrów

Ogłoszenie medium Syndycy i Komornicy Nieruchomości

Chorzowska Spółdzielnia Mieszkaniowa ogłasza przetarg nieograniczony na roboty malarskie klatek schodowych i piwnic w Chorzowie

Ogłoszenie medium Przetargi Roboty budowlane

Wójt Gminy Zbrosławice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kopienica

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójt Gminy Zbrosławice ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Ptakowice

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach zawiadamia o wyłożeniu do publicznej wiadomości Założeń do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu