Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Przed Sądem Rejonowym w Starachowicach toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonej w miejscowości Styków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o zasiedzenie wł. nieruchomości poł. w miejscowości Skarbka, gmina Bałtów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim zezwolił na złożenie do depozytu sądowego pieniężnej w wysokości 14 753,00 zł

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej realizowanej w ramach zadnia pn.: Budowa drogi gminnej w terenach przemysłowych w Woli Morawickiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Przed Sądem Rejonowym w Końskich toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości położonych w obrębie Stanisławów, gmina Fałków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Końskich I Wydział Cywilny toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Koliszowy gm. Ruda Maleniecka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Busku Zdroju toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Renacie Grońskiej.

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Starosta Kielecki zawiadamia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej rozbudowę drogi gminnej ul. Spacerowej w msc. Chełmce na terenie gminy Strawczyn

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Urząd Gminy w Łopusznie ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Łopuszno

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Fornalskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Partnerzy serwisu