Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Wójt Gminy Górno zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 5 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Górno "Górno"

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Kielcach VIII Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia prawa własności nieruchomości, poł. w obrębie 0001 - Chełmce

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Bożenie Błońskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim I Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w miejscowości Sarnia Zwola

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Staszowie I Wydział Cywilny toczy się sprawa o zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Budziska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Burmistrz Miasta i Gminy Morawica informuje o wykazie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brzeziny

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, pn.: Budowa drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 99 obręb Stara Słupia

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa drogi gminnej Napęków  - Pod Borem”

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 364033T ul. Jana Pawła II

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności w nieruchomości, położonej w Smykowie, gmina Fałków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów