Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poł. w m-c Małachów

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Pińczowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Dariuszu Natwora

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poł. w Cisowniku, gmina Smyków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości poł. w Janowie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

Przed Sądem Rejonowym w Kielcach I Wydział Cywilny toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Janie Surlej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Końskich toczy się postępowanie z wniosku Gabrieli Wiśniewskiej i Zdzisławy Góral o stwierdzenie nabycia własności w nieruchomości położonej w Pardołowie, gm. Stąporków

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów
Partner Logo

Starosta Kielecki zawiadamia o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 388096T w msc. Promnik, ul. Strażacka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Przed Sądem Rejonowym w Końskich I Wydział Cywilny toczy się sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Henryku Maślanka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Zofii Olszewskiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów

W Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Barbarze Agnieszce Zarębie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty z Sądów