Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia standardowe

Gmina Grunwald informuje o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Nieruchomości Wykazy

BZP: Zakup z sukcesywnymi dostawami granulatu drzewnego (typu pellet pelet, pellets) do Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Domów dla Dzieci w Pasymiu

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Robota budowlana w formule zaprojektuj i wybuduj, polegająca na realizacji zadania: Dostawa i montaż dźwigów w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: „Utrzymanie czystości budynku Ratusza Miejskiego, budynku Ośrodka Psychoedukacji, Profilaktyki Uzależnień i Pomocy Rodzinie przy ul Chełmińskiej 1 oraz Schronu przy ul. Chełmińskiej 1 w Iławie”

Przetargi Przetargi na usługi

BZP: Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego E (GZ-50)

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia serwerowni Urzędu Gminy Barciany i jednostek podległych Gminie Barciany w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Zakup mikrobusu - ułatwienie dostępu do edukacji, terapii i rehabilitacji społecznej i leczniczej wychowankom Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Białej Piskiej z podziałem na części.

Przetargi Przetargi na dostawę

BZP: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karnity i do miejscowości Skarpa

Przetargi Przetargi na roboty budowlane

BZP: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej na potrzeby UG Szczytno oraz placówek oświatowych z terenu Gminy Szczytno wraz z usługą odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD

Przetargi Przetargi na dostawę