Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Zarząd Województwa Śląskiego  oglasza konsultacje projektu Regionalnego Planu Transportowego dla Województwa Śląskiego wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko   

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska obwieszcza przystąpienie do zmiany planu zagospod. przestrzennego w rej. drogi krajowej i torów kolejowych na wschód od Pobiedzisk

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Wójt Gminy Dopiewo zawiadamia o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Burmistrz M. i Gm. Buk ogłasza wyłozenie do wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego terenów położonych w Kalwach, rej. ul. Brzozowej  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz M. i Gm. Buk oglasza wyłożenie do wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego terenów poł. w miejscowości Cieśle w sąsiedztwie autostrady A2  i parku przemysłowego w Niepruszewie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarządca masy sanacyjnej Jarosława Frankiewicza, „FIRMA FRANKIEWICZ JAROSŁAW FRANKIEWICZ” zaprasza do składania ofert na sprzedaż nieruchomości poł. w Pniewach przy ul. Spichrzowej

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki

Wójta Gminy Komorniki o wyłożeniu do publicznego wglądu proj. planu zagospod. przestrzennego części wsi Komorniki w rejonie ulic: Ogrodowej i Komornickiej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Burmistrz Miasta i Gminy Przedecz ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Komorniki

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Partnerzy serwisu