Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Poznański podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów MPZP

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o ponownym (czwartym) wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w Buku przy ulicach Grodziskiej, Łąkowej i Strzeleckiej wraz z prognozą...

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Buk wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenów położonych na północ od rynku w Pobiedziskach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o przystąpieniu do sporządzenia MPZP terenu położonego w Buku, w rejonie ulic Józefa Grobelnego i Franciszka Górczaka

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Prezydent Miasta Gniezna ogłasza III przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Gnieźnie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki