Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Partner Logo

Wójt Gminy Suchy Las podaje do publicznej wiadomości wyciąg z ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Suchym Lesie

Ogłoszenie medium Nieruchomości Grunty, działki
Partner Logo

Prezydent Miasta Konina ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej działki gruntu

Ogłoszenie medium Nieruchomości Mieszkania/domy

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia oraz o braku możliwości załatwienia sprawy w terminie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  terenów aktywizacji gospodarczej w miejscowości Bytyń

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Buk o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta i Gminy Buk  do roku 2033

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pobiedziska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Kaźmierz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kaźmierz – Kiączyn

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów
Partner Logo

Ogłoszenie Wójta Gminy Dopiewo o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Starosta Poznański zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów