Partnerzy serwisu:
 

Ogłoszenia medium

Starosta Poznański zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

PSM Winogrady ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie modernizacji wnętrz w pawilonie handlowo-usługowym w Poznaniu

Ogłoszenie medium Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Pobiedziska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pobiedziska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Ogłoszenie Wójta Gminy Komorniki o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

SM Winogrady ogłasza przetarg nieograniczony na wymianę i montaż drzwi w częściach wspólnych i pomieszczeniach technicznych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Ogłoszenie medium Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP terenów działalności gospodarczej w rejonie ulicy Łokietka w Biskupicach

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP części obrębu Kołata, gmina Pobiedziska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Zarząd Powiatu w Poznaniu podaje do publicznej wiadomości, że wykazy nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów

Poznańska SM Winogrady ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy szybów platform pionowych w budynkach mieszkalnych

Ogłoszenie medium Przetargi Przetargi na roboty budowlane

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany MPZP terenów rolnych Gminy Pobiedziska

Ogłoszenie medium Komunikaty Komunikaty urzędów