Czy przedsiębiorca może złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie, jeśli jego działalność jest zawieszona?

Małgorzata Skóra
28.05.2012 , aktualizacja: 28.05.2012 12:44
A A A
Problem może pojawić się w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia...
Pytanie

Prowadzę działalność gospodarczą. Od niedawna jest ona zawieszona. Czy w związku z tym mogę starać o udział w przetargu? Czy moja oferta nie zostanie odrzucona?

Odpowiedź

Tak, możesz złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne.

Wyjaśnienie

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 24 ust. 1 i 2 nie zawiera przesłanki dotyczącej wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawcy, który zawiesił działalność gospodarczą. Problemem jednak może pojawić się w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia. Jeśli nie prowadziłeś przez dłuższy czas działalności, to być może nie spełnisz postawionego w postępowaniu warunku w tym zakresie.

Dodatkowo aby zabezpieczyć się przed ewentualnymi pytaniami ze strony zamawiającego, warto złożyć oświadczenie, że w przypadku wyboru Twojej oferty jako najkorzystniejszej, zobowiązujesz się wznowić działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów ds. Zamówień Publicznych Kierownik Wydziału Zamówień w spółce sektora energetycznego.

www.portalzp.plZobacz także
Ogłoszenia różne