Do zamówień dotyczących najmu nieruchomości nie stosuje się ustawy Pzp

Agata Hryc-Ląd
02.12.2014 , aktualizacja: 02.12.2014 09:55
A A A
Komisja przetargowa - ustawa Pzp.

Komisja przetargowa - ustawa Pzp. (Fot.shutterstock)

Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro.
Pytanie:

W celu przygotowania konferencji mamy zamiar zawrzeć umowę na udostępnienie powierzchni części budynku (są to głównie sale konferencyjne) wraz z mediami oraz sprzętem (rzutniki, mikrofony itp.). Czy do udzielenia tego typu zamówienia powinniśmy zastosować art. 4 pkt. 8 czy też może art. 4 pkt. 3 lit i ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Jeśli zamawiający zamierza nająć nieruchomości i wartość tego zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro, zastosowanie znajdą wyłączenia zarówno z art. 4 pkt 8, jak i art. 4 pkt. 3 lit. i) ustawy Pzp.

Ustawodawca zwalnia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy wyrażona w złotych wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro. Jednocześnie przepisy ustawy nie znajdą zastosowania w odniesieniu do zamówień polegających na nabyciu praw własności nieruchomości oraz innych praw do nieruchomości, w szczególności dzierżawy i najmu - często odnoszących się do wynajmowania powierzchni biurowych albo sal konferencyjnych/wykładowych.

Zobacz: Jednolity tekst znowelizowanej ustawy Prawa zamówień publicznych [POBIERZ]W tej sytuacji należy jednak pamiętać, o tym, że art. 4 pkt 8 ustawy Pzp pełni niejako rolę "nadrzędną" i jeżeli wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30.000 euro zamawiający nie musi w ogóle stosować do udzielenia zamówienia przepisów ustawy Pzp, w tym również analizować możliwości zastosowania innych włączeń z art. 4. Z tego względu sugerowałabym przyjęcie art. 4 pkt 8 jako podstawy prawnej udzielenia przedmiotowego zamówienia.

Podstawa prawna

- art. 4 pkt 8, art. 4 pkt 3 lit. i) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.)

Zobacz także