Rozliczanie dotacji a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Justyna Andała-Sępkowska
22.06.2016 , aktualizacja: 22.06.2016 11:27
A A A
Rozliczanie dotacji a udzielanie zamówień publicznych

Rozliczanie dotacji a udzielanie zamówień publicznych (fot.Shutterstock)

Prawo zamówień publicznych umożliwia formułowanie zapisów wzoru oferty, w taki sposób aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty budowlane.
Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz.

Pytanie:

Chcemy udzielić dwóch zamówień publicznych na roboty budowlane. Dotyczą one tego samego obiektu i obejmują ten sam rodzaj prac, ale mają dwie odrębne dokumentacje budowlane i są finansowane z dwóch różnych dotacji. Ze względów technologicznych wskazane jest, aby obydwa zamówienia wykonywał w tym samym czasie ten sam wykonawca. Niestety przez wzgląd na rozliczenie dofinansowania (nie możemy dwoma dotacjami objąć jednego zadania) potrzebujemy dwóch odrębnych ofert, dwóch umów i protokołów z postępowania. Czy możemy zawrzeć te dwa zamówienia jednym ogłoszeniem o zamówieniu i jedną siwz ?

Odpowiedź:

W tej sytuacji można skorzystać z dwóch rozwiązań:

1. Po pierwsze istnieje możliwość odpowiedniego sformułowania zapisów wzoru oferty, aby uzyskać osobne oferty na poszczególne roboty.

2. Po drugie można rozważyć podział zamówienia na części.

Z punktu widzenia ustawy Pzp mamy w tym przypadku do czynienia z jednym zamówieniem na robotę budowlaną w danym obiekcie. Należy je oszacować w odniesieniu do całości wymaganych prac i zastosować do niego odpowiednie procedury zgodne z progami, w jakich oszacowano jego wartość.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego krajuWzór oferty

Jeżeli chodzi o techniczne aspekty dotyczące otrzymania dwóch odrębnych ofert i podpisania dwóch umów teoretycznie można takie zastrzeżenia poczynić na etapie przygotowawczym procedury, w ramach tworzenia zapisów siwz. Wówczas można wprowadzić wzór oferty na podobieństwo formularza cen jednostkowych z przykładowym zapisem: "za zakres prac finansowanych ze źródła X cena wynosi .., a za zakres prac finansowanych ze źródła Y cena wynosi ".

Wprowadzając takie rozwiązanie w praktyce, warto jednak pamiętać o ewentualnym związanym z nim zagrożeniu. Zamawiający nie będzie mógł wówczas unieważnić procedury, w przypadku gdy dla danej części finansowanie okaże się niewystarczające.

Zobacz także