Członkowie konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia

Andrzela Gawrońska-Baran
16.04.2014 07:00
A A A
Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego.

Umowa konsorcjum nie może wyłączyć obowiązku ponoszenia solidarnej odpowiedzialności za wykonanie zamówienia publicznego. (Fot. Shutterstock)

Odpowiedzialność solidarna oznacza, że zamawiający może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna.

Pytanie

Kontrakt na budowę kanalizacji realizowało konsorcjum dwóch firm. Po zakończeniu zadania, w okresie kilku miesięcy jedna z firm ogłosiła upadłość. Czy można egzekwować od firmy, która była członkiem konsorcjum żeby naprawiała usterki, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym? Czy można zlecić roboty uzupełniające jednej firmie z konsorcjum?

Odpowiedź

Zamawiający może egzekwować od jednego z członków konsorcjum wykonania umowy w postaci napraw gwarancyjnych, usterek, zaistniałych w zakresie wskazanym w zawartej umowie z konsorcjum firm. Podobnie istnieje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających tylko jednemu z członków konsorcjum, jeżeli niemożliwe jest udzielenie takich zamówień wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum wykonującego zamówienie podstawowe, np. z powodu ogłoszenia upadłości jednego z członków konsorcjum.

Solidarna odpowiedzialność

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (konsorcjum) ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Ma to kluczowe znaczenie dla oceny wątpliwości zawartych w pytaniu. Odpowiedzialność solidarna oznacza bowiem, że wierzyciel (tu zamawiający) może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie, od kilku z nich lub od każdego z osobna, a zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek z dłużników zwalnia pozostałych.

Uwaga!

Aż do pełnego zaspokojenia wierzyciela wszyscy dłużnicy odpowiadają solidarnie za wykonanie zobowiązania.

Podstawa prawna: art. 23, art. 67 ust. 1 pkt 6, art. 141 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.); art. 366 ustawy z 23 kwietnia 1064 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). www.portalzp.pl

Zobacz także
Ogłoszenia różne