Jakie procedury zastosuje zamawiający będący jednocześnie wykonawcą?

Justyna Andała-Sępkowska
24.01.2020 08:30
A A A
Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych (Fot. Shutterstock)

Fakt, że podmiot zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp w określonej sytuacji występuje w roli wykonawcy, nie zwalnia go z przypisanych ustawą Pzp obowiązków.

Pytanie: 

Jak powinna postąpić spółka gminna prowadzona w formie spółki z o.o., gdy realizuje zamówienia in-house zlecone przez gminę oraz startuje do przetargów jako „zwykły” wykonawca? Chodzi o zakup materiałów na wykonanie przedmiotu umowy. Czy powinna stosować przepisy ustawy Pzp bądź regulaminu, czy może realizować zakupy bez zastosowania procedur? 

Odpowiedź: 

Fakt, że podmiot zobowiązany do stosowania przepisów ustawy Pzp w określonej sytuacji występuje w roli wykonawcy, nie zwalnia go z przypisanych ustawą Pzp obowiązków. 

Status zamawiającego wynika z ustawy Pzp. Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zobowiązana do stosowania ustawy Pzp. Zwolnienie z obowiązku stosowania ustawy Pzp może wynikać z samej ustawy Pzp lub innych przepisów wprowadzających zwolnienia. Obowiązek stosowania ustawy Pzp nie podlega zawieszeniu, w sytuacji gdy zamawiający występuje jako wykonawca

Justyna Andała-Sępkowska 

Więcej na protalzp.pl 

Więcej o: