Co zrobić w sytuacji, gdy wykonawca mylnie wykazał, że powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego?

Anna Kaźmierczak
13.02.2020 08:30
A A A
Roboty budowlane

Roboty budowlane (Fot. shutterstock)

Mając na uwadze charakter zasobu, który może podlegać zmianie bądź zastąpieniu, istotne jest, aby z dokumentów jednoznacznie wynikało, że wykonawca samodzielnie spełnia warunek. Nie będzie mógł on bowiem na dalszym etapie, o ile zajdzie taka potrzeba, wykazywać spełniania warunku przez podmioty trzecie.
Więcej o:
Ogłoszenia różne