Czy w przypadku braku ofert członkowie komisji złożą oświadczenia z art. 17 Pzp?

Marta Mikulska-Nawacka
31.07.2020 08:00
A A A
Ustawa Pzp

Ustawa Pzp (fot.Shutterstock)

Pytanie:

Czy jeśli w postępowaniu przetargowym nie wpłyną żadne oferty, to członkowie powołanej komisji przetargowej i kierownik zamawiającego muszą podpisywać oświadczenia określone w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp?

Odpowiedź:

Tak, w sytuacji gdy w postępowaniu nie wpłynie żadna oferta, to członkowie komisji jak i kierownik zamawiającego (lub osoba, której kierownik powierzył wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynności) również muszą złożyć oświadczenia, o których mowa w art. 17 ust. 2 ustawy Pzp.

Marta Mikulska-Nawacka

Więcej na www.portalzp.pl

Ogłoszenia różne