Partnerzy serwisu:
Artykuł 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp odnosi się do zmiany wartości umowy, czyli do zakresu zamówienia, nie wspominając nic o możliwości przedłużenia terminu jej obowiązywania.

Pytanie: 

Dnia 31 października br. kończy się umowa na sukcesywną dostawę warzyw i owoców. We wrześniu ogłosiliśmy postępowanie przetargowe na ten przedmiot, ale procedura wyboru oferty wydłuża się. Chcemy skorzystać z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp i rozszerzyć zamówienie o dostawę niezbędnych warzyw. Czy skorzystanie z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp pozwala na zmianę terminu realizacji umowy? Zamówienie podstawowe zostanie zrealizowane do 31 października br., natomiast zamówienie dodatkowe byłoby wykonywane do 15 listopada br. Czy realizacja zamówienia dodatkowego zwiększającego zakres umowy może odbywać się w późniejszym terminie, mimo że umowa nie przewiduje takich zmian? 

Odpowiedź: 

Artykuł 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp odnosi się do zmiany wartości umowy, czyli do zakresu zamówienia, nie wspominając nic o możliwości przedłużenia terminu jej obowiązywania. Nie zakazuje go, ale też nie zezwala na to wprost. Dlatego też − w mojej ocenie − wydłużenie okresu obowiązywania umowy tylko i wyłącznie na podstawie ww. przepisu może być podważane przez organy kontrolne. 

Z treści pytania można wywnioskować, że obecnie obowiązująca umowa była zawarta na dłuższy okres (prawdopodobnie rok). ?Wobec tego wydłużenie czasu dostaw o ok. 2 tygodnie nie jest, moim zdaniem, istotną zmianą. Nie narusza równowagi ekonomicznej, nie wpływa na krąg potencjalnych wykonawców w pierwotnym postępowaniu, nie ma też znaczącego wpływu na treść pierwotnej oferty oraz nie zmienia ogólnego charakteru umowy. Nie zajdzie w tym przypadku żadna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1e ustawy Pzp

Marta Mikulska-Nawacka  

Więcej na portalzp.pl