Partnerzy serwisu:
Zamawiaj帷y nie ma ustawowego obowi您ku publikacji takiego og這szenia. Sam zatem decyduje, czy chce skorzysta ze zwi瘯szonej ochrony prawnej przed uniewa積ieniem zawartej umowy oraz z kr鏒szych termin闚 na wniesienie odwo豉nia.

Pytanie: 

Po dwóch ogłoszonych przetargach nieograniczonych na roboty budowlane, do których nikt nie przystąpił, zastosowano procedurę z wolnej ręki na niezmienionych warunkach. Czy do Biuletynu Zamówień Publicznych należy przesłać ogłoszenie o udzieleniu zamówienia czy o zamiarze zawarcia umowy? Nie opublikowaliśmy ogłoszenia o zamówieniu. 

Odpowiedź: 

Dla trybu zamówienia z wolnej ręki ustawa Pzp przewiduje możliwość odpowiednio przekazania Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej lub zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy. Zamawiający nie ma ustawowego obowiązku publikacji takiego ogłoszenia. Sam zatem decyduje, czy chce skorzystać ze zwiększonej ochrony prawnej przed unieważnieniem zawartej umowy oraz z krótszych terminów na wniesienie odwołania. Natomiast w przypadku udzielenia zamówienia istnieje obowiązek ogłoszenia tego faktu w każdym z trybów określonych w ustawie Pzp

W procedurze zamówienia z wolnej ręki ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy zostało unormowane w art. 66 ust. 2 ustawy Pzp, zgodnie z którym po wszczęciu postępowania zamawiający może odpowiednio zamieścić w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazać do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy. 

Andrzej Łukaszewicz  

Więcej na portalzp.pl