Zmiany w Pzp w 2016 roku

Zespół komunikaty.pl
22.01.2016 10:09
A A A
Pzp

Pzp (shutterstock)

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe przepisy regulujące postępowania z zakresu Pzp.

Początek roku 2016 zainicjował wejście w życie nowych przepisów regulujących przygotowanie i przebieg postępowań z zakresu przetargów. Zmiany nastąpiły zarówno w kluczowej dla zamówień publicznych ustawie Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, jak również w przepisach regulujących wartość kursu euro , stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Ustawodawca określił również progi stosowania przepisów Pzp, od których uzależniony jest obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. Informacje o zmianach i tekst nowej ustawy Pzp znajdują się na komunikaty.pl

Nowelizacja ustawy Pzp

1 stycznia 2016 mocy prawnej nabrała znowelizowana w ubiegłym roku ustawa Pzp. Zmianie uległo kilkanaście artykułów. Jednolity tekst ustawy, uwzględniający naniesione podczas nowelizacji zmiany jest dostępny na komunikaty.pl

Nowelizacja Pzp 2016 Jednolity tekst ustawy Pzp

Kurs euro stosowany do zamówień publicznych

1 stycznia 2016 weszło w życie rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego postawę przeliczania wartości zamówień publicznych Dz. U. z 2015 r. poz. 2254). Zgodnie z jego treścią średni kurs wynosi 4,1749 zł.

Zmiany w Pzp 2016 Kurs euro do zamówień publicznych

Nowe progi stosowania przepisów Pzp

Ostatnią ważną zmianą prawną regulującą procedurę zamówień publicznych jest Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów , od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2263). Na jego podstawie próg 30.000 euro po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy nie ulega zmianie.

Zmiany w Pzp 2016 Nowe progi stosowania Pzp