Przystąpienie do postępowania odwoławczego musi być złożone w imieniu konsorcjum

Marek Okniński
31.01.2020 11:52
A A A
Konsorcjum

Konsorcjum (fot.Shutterstock)

Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego wspólne składanie ofert przetargowych.