KIO

Marek Okniński
02.01.2020 , aktualizacja: 29.06.2015 14:07
A A A
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO)

Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) (fot.Shutterstock)

KIO to organ odwoławczy związany z nieprawidłowościami w procedurze przetargowej. Poniżej kompendium wiedzy na temat KIO.
Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) - jest organem administracji publicznej, której zadania określa ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 172 -176a. Istotnym zadaniem KIO jest rozpatrywanie odwołań wnoszonych przez wykonawców kwestionujących czynności wykonane przez zamawiających w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Odwołanie można wnieść w terminach określonych w art. 182 ust. 1 i ust.2 ustawy PZP. Krajowa Izba Odwoławcza rozpatruje odwołanie przy udziale stron postępowania odwoławczego w terminie ok. 14 dni od wniesienia odwołania.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik PzpSłownik Pzp Ogłoszenie o przetarguSłownik Pzp Zapytanie ofertoweZobacz także
Ogłoszenia różne