Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ?STODOŁY'

zespół Komunikaty.pl
20.10.2016 11:05
A A A
Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego

Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego (fot.Pixbay.com)

Ośrodek rekreacyjny na terenie Rybnika został wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2016.

Przetarg dotyczy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod firmą  Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy "STODOŁY" Spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej. Sprzedaż dotyczy prawa użytkowana wieczystego działki  zabudowanej kompleksem rekreacyjnym, w tym budynkiem hotelu oraz domkami wypoczynkowymi. Powierzchnia nieruchomości wynosi 6,6071ha. Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie pisemnej oferty do dnia 7 listopada oraz wniesienie wadium. Wartość nieruchomości została oszacowana na 3.530.580,00 złotych.

Przetarg w Rybniku Sprzedaż ośrodka wypoczynkowego

Zobacz także