Partnerzy serwisu:
W lutym 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Zobacz ujednolicony tekst ustawy uwzględniający zmiany.

20 lutego 2013 r. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. Wprowadza ona szereg nowych rozwiązań formalno - prawnych w procedurze udzielenia zamówienia publicznego. Celem zmian jest wsparcie firm z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w ubieganiu się o zamówienia publiczne.

Tekst ujednolicony Ustawy Prawo Zamówień Publicznych uwzględniający zmiany, które weszły w życie 20 lutego 2013

 

Od 19 października 2014 roku obowiązuje nowa wersja ustawy pzp: Sprawdź co się zmieniło w ustawie Prawo zamówień publicznych

 • Zmiana umowy z wykonawcą z powodu zmiany przepisów prawa musi być przewidziana w siwz

  Przetargi krok po kroku
  Jadwiga Wycinka 
  Każda istotna zmiana umowy jest dopuszczalna pod warunkiem, że została wcześniej przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w siwz wraz z podaniem warunków dokonania tej zmiany.
 • Barter to też zamówienie publiczne

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Urząd Zamówień Publicznych twierdzi, że świadczeniem zamawiającego za zrealizowanie przez wykonawcę zamówienia nie musi być koniecznie świadczenie pieniężne. Rozliczenie barterowe również podlega przepisom Prawa zamówień publicznych.