Partnerzy serwisu:
Zabytkowy pałac wraz z kompleksem parkowo - pałacowym w województwie lubuskim czeka na nowego właściciela. Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wniesienie zaliczki o równowartości 300.000,00 złotych.

Burmistrza Miasta i Gminy Witnica ogłosił rokowania na sprzedaż pałacu z kompleksem pałacowo-parkowym w Dąbroszynie. Oferowana nieruchomość położona jest w gminie Witnica, 5 km od granicy z Niemcami przy drodze Gorzów Wlkp. W skład nieruchomości wchodzi pałac i park przypałacowy (5.2653 ha). Pałac znajduje się w rejestrze zabytków. Budynek zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy może zostać przeznaczony jest na cele administracji, handlu, kultury, oświaty, gastronomii z usługami towarzyszącymi. Cena wywoławcza oferowanej nieruchomości to 3 100 000,00 zł (słownie: trzy miliony sto tysięcy złotych).

W związku z wpisem nieruchomości do rejestru zabytków cenę nieruchomości ustaloną w rokowaniach obniża się o 50%. Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.

Kryteria oceny zgłoszeń

1. cena - 60%;

2. sposób zapłaty ceny - 40%, w tym:

a) okres spłaty - 20%;

b) najkorzystniejsza wysokość rat - 20%.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w kwocie 300.000,00 zł do dnia 7 grudnia 2015 roku. Rokowania odbędą się odbędą się dnia 15 grudnia 2015 r. o godz. 12.00

Sprzedaż nieruchomości : Zabytkowy pałac w Dobroszynie

Kup tańsze mieszkanie od komornika : Licytacje komornicze z całego kraju

 • Dokumentacja przetargowa

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Niezgoda-Kamińska
  Uzupełnione przez wykonawcę oświadczenia i dokumenty powinny zostać przez niego złożone nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
  Dokumentacja przetargowa
 • Zamówienia nieplanowane

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Pierwotnie nieplanowane zamówienie stanowi odrębne zamówienie, którego przedmiot oraz wartość są opisywane i oszacowywane oddzielenie od zamówienia już udzielonego.
  Planowanie zamówień
 • Przetargi w Krakowie - w sprzedaży nieruchomości gminne

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Gmina Miejska Kraków ogłosiła przetargi na sprzedaż nieruchomości . W ofercie przetargowej znalazły się lokale mieszkalne, działki, oraz garaże.
  Nieruchomości w Krakowie
 • Przetargi w PEKAO S.A - bank sprzedaje nieruchomości

  Zamówienia publiczne
  Zespół komunikaty.pl
  Bank PEKAO S.A ogłosił przetargi na sprzedaż nieruchomości na terenie Jeleniej Góry, Płocka, Wisły, Olsztyna, Okuninki, Torunia, Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Oferowane nieruchomości mają charakter biurowo-usługowy.
  Nieruchomości od PEKAO S.A