Partnerzy serwisu:
Hotel przy ulicy Orzechowej w Krakowie został wystawiony na sprzedaż . Oferty można składać co 15 grudnia 2016 roku.

Właściciel Hotelu Centrum Kongresowe Gromada w Krakowie Spółka z o. o ogłosił sprzedaż nieruchomości  położonej przy ulicy Orzechowej 11 w Krakowie o powierzchni 17 644 m2 zabudowanej budynkiem obiektu hotelowego o łącznej powierzchni 15 625,52 m2. Oferty należy składać do 15 grudnia 2016 do godziny 15:00 na Hotel Centrum Kongresowe "Gromada" w Krakowie Sp. z o. o.ul. Orzechowa 11.

Oferta powinna zawierać:

firmę lub imię i nazwisko oraz adres uczestnika,

datę sporządzenia oferty,

wskazanie nieruchomości, której oferta dotyczy,

oznaczenie ceny,warunki płatności,

podpis uczestnika lub osoby upoważnionej do składania w imieniu uczestnika oświadczeń woli,

warunki i sposób przejęcia nieruchomości,

odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej lub oświadczenie, że uczestnik nie prowadzi działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu.502-456-375 lub mailowo: krakowhotel@gromada.pl

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

 • Dom Wczasowy "Pod Baranią" w Wiśle

  Zamówienia publiczne
  zespół Komunikaty.pl
  29.11.2016 odbędzie się licytacja komornicza działki zabudowanej budynkiem Domu Wczasowego "Pod Baranią" w Wiśle o łącznej powierzchni 971,84 m2. Cena wywoławcza wynosi 962 250,00 zł.
  Licytacja Domu Wczasowego "Pod Baranią"
 • Hotel "Viki" w Szczecinku

  Zamówienia publiczne
  zespół Komunikaty.pl
  Hotel z kompleksem rekreacyjnym na terenie Szczecinka został wystawiony na sprzedaż. Postępowanie zostanie rozstrzygnięte 1 grudnia 2016 roku.
  Przetarg na sprzedaż hotelu
 • Ośrodek wypoczynkowy "Tulipan" w Gdańsku

  Zamówienia publiczne
  zespół Komunikaty.pl
  Nieruchomość zabudowana budynkiem dawnego ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego o nazwie "Tulipan" została wystawiona na sprzedaż w drodze przetargu.
  Przetarg w Gdańsku
 • Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy ?STODOŁY"

  Zamówienia publiczne
  zespół Komunikaty.pl
  Ośrodek rekreacyjny na terenie Rybnika został wystawiony na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego. Otwarcie ofert nastąpi 8 listopada 2016.
  Przetarg na sprzedaż ośrodka wypoczynkowego