Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1].

Ustawa Prawo zamówień publicznych ogranicza swobodę zamawiającego w stosowaniu kryterium cenowego jako jedynego elementu różnicującego złożone oferty[1]. Co do zasady waga kryterium cenowego nie może mieć większego znaczenia niż 60%.

Konsekwencją obowiązujących przepisów jest dramatyczne ograniczenie ceny jako jedynego kryterium oceny ofert.

Jak wskazano w opublikowanym przez Urząd Zamówień Publicznych raporcie z udzielonych w 2018 roku zamówień publicznych zamawiający w ponad 66% postępowań o udzielenie zamówienia publicznego ustalali dwa kryteria oceny ofert (dotyczy zamówień o wartości poniżej progów unijnych) a trzy kryteria oceny ofert ustalono w 28% postępowań.

W przypadku zamówień których wartość przekraczała progi unijne – dwa kryteria oceny ofert ustalono w ok. 51% postępowań a trzy w ok. 35% udzielanych zamówień.

Najczęściej stosowane kryteria oceny ofert (poza ceną) w roku 2018 to:

- termin realizacji / czas dostawy

- gwarancja / rękojmia (termin)

- jakość / funkcjonalność / parametry techniczne.

                                                                                                            Autor: Marek Okniński[1] Patrz: art. 91 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych.