Partnerzy serwisu:
W pierwszej kolejności zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie, czy faktycznie nie posiada on ESP, czy też omyłkowo nie podał tego adresu.

Pytanie:

Czy muszę odrzucić ofertę wykonawcy, który w formularzu ofertowym w miejscu na uzupełnienie adresu ESP, napisał „brak"? Dodam, że zamawiający dopuścił też komunikację e-mail, ale wymagał w SWZ, aby wykonawca, który bierze udział w postępowaniu, posiadał skrzynkę na EPUAP.

Odpowiedź eksperta:

W mojej ocenie brak adresu ESP nie powoduje konieczności odrzucenia oferty.

W pierwszej kolejności zamawiający powinien zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienie, czy faktycznie nie posiada on ESP, czy też omyłkowo nie podał tego adresu.

Nawet gdyby okazało się, że wykonawca faktycznie nie ma ESP, to uważam, że brak jest podstaw do odrzucenia takiej oferty. Zamawiający ma nadal możliwość komunikacji z wykonawcą poprzez pocztę e-mail. Tym samym zachowany jest cel, dla którego zamawiający wymagał ESP.

Wydaje się, że jedyną potencjalną podstawą do ewentualnego odrzucenia oferty mógłby być art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. Należy jednak mieć na uwadze, że odrzucenie oferty na tej podstawie może nastąpić wyłącznie w przypadku, gdy niezgodność oferty z warunkami zamówienia dotyczy istotnego elementu. Zamawiający nie powinien odrzucać oferty jedynie z powodu drobnych uchybień.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl