Partnerzy serwisu:
Jak i w jakim terminie poprawnie je opublikowa?

Pytanie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zamawiający (na dzień przed upływem terminu składania ofert) zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania następujące informacje:

* odpowiedzi na pytania,

* informację o zmianie treści SWZ,

* informację o przedłużeniu terminu składania ofert oraz terminu związania ofertą,

* treść przekazanego do publikacji w Dz.Urz. UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, w którym zmiana dotyczyła jedynie terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

Czy w opisanym powyżej przypadku doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp (art. 88 ust. 3 ustawy Pzp)?

Odpowiedź eksperta

W mojej ocenie nie doszło do naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Udostępnienie ogłoszenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania lub w innym miejscu, nie może nastąpić przed jego publikacją w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, z wyjątkiem przypadku gdy zamawiający nie został powiadomiony o publikacji w terminie 48 godzin od potwierdzenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej otrzymania tego ogłoszenia (art. 88 ust. 3 ustawy Pzp). Przepis ten dotyczy również publikacji zmian do ogłoszenia (art. 90 ust. 1 ustawy Pzp).

Oznacza to, że każda informacja o postępowaniu zawarta w ogłoszeniu nie może zostać ujawniona wcześniej niż opublikuje ją Dz.Urz. UE, za wyjątkiem przywołanym w przepisie, który występuje rzadko i najczęściej z przyczyn technicznych. W opisanej w pytaniu sytuacji ten przypadek nie wystąpił.

Tę samą zasadę wskazuje art. 137 ust. 5 ustawy Pzp, który stanowi, że w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu – udostępnienie zmiany treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania nie może nastąpić przed publikacją ogłoszenia o zmianie w oficjalnym publikatorze.

Jeżeli więc, w omawianym przypadku, wymienione w pytaniu informacje zostały opublikowane po ich publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do naruszenia przywołanych przepisów ustawy Pzp nie doszło.

Dalsza część artykułu i więcej porad dla zamawiających i wykonawców znajdziesz na www.portalzp.pl

 • Po鈍iadczenie skanu za zgodno嗆 z orygina貫m w ofercie przetargowej

  Komunikaty.pl
  Marek Okni雟ki
  Istot potwierdzenia dokument闚 "za zgodno嗆 z orygina貫m" jest przyj璚ie stanowiska, 瞠 osoba dokonuj帷a tego potwierdzenia mia豉 w posiadaniu (zapozna豉 si) z orygina貫m dokumentu i dokonuj帷 po鈍iadczenia orygina逝 dokumentu z jego kopi za鈍iadcza, 瞠 kopia zosta豉 sporz康zona w oparciu o znany jej orygina.
  Sala s康owa
 • Egzekucja 鈍iadcze alimentacyjnych cz. II

  alimenty
  dr Tomasz G鏎a
  Komornik s康owy jest zobowi您any z urz璠u (nie rzadziej ni co 6 miesi璚y) przeprowadzi dochodzenie w celu ustalenia zarobk闚 i stanu maj徠kowego d逝積ika oraz jego miejsca zamieszkania. Je瞠li 鈔odki te oka膨 si bezskuteczne, organy Policji przeprowadz na wniosek komornika czynno軼i w celu ustalenia miejsca zamieszkania i miejsca pracy d逝積ika.
  Prawo zam闚ie publicznych
 • Egzekucja 鈍iadcze alimentacyjnych cz. I

  alimenty
  dr Tomasz G鏎a
  Obowi您ek alimentacyjny polega na dostarczania 鈔odk闚 utrzymania, a w miar potrzeby tak瞠 鈔odk闚 wychowania. Obowi您ek ten obci捫a krewnych w linii prostej oraz rodze雟two.