Partnerzy serwisu:
Komornik sądowy co do zasady działa na obszarze swojego rewiru. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W rewirze może działać więcej niż jeden komornik.

Komornik z rewiru – czego mu nie wolno?

W ramach działania w rewirze, komornik nie może odmówić przyjęcia wniosku o:

1) wszczęcie egzekucji,

2) wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia,

3) wykonanie europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym,

4) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu środka dowodowego lub postanowienia nakazującego wydanie środka dowodowego w postępowaniu w sprawach własności intelektualnej,

5) wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku,

6) sporządzenie spisu inwentarza

- do przeprowadzenia których jest właściwy zgodnie z przepisami Kodeks postępowania cywilnego.

Wybór komornika przez wierzyciela – kto ma do tego prawo?

Poza działaniem komornika w rewirze, istnieje możliwość wyboru komornika przez wierzyciela spoza rewiru. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika w sprawach egzekucji i zabezpieczenia na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, jednak z wyjątkiem następujących spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

Ograniczenia w wyborze komornika spoza rewiru

Nie każdy komornik może jednak przyjmować sprawy spoza rewiru. Sprawy spoza rewiru mogą przyjmować jedynie komornicy, którzy legitymują się niską zaległością w prowadzeniu spaw (poniżej 6 miesięcy) lub wysoką skutecznością ich prowadzenia tj. powyżej 35%. Powyższe ograniczenia nie dotyczą komorników, którzy w roku ubiegłym w stosunku do roku, w którym został złożony wniosek przez wierzyciela o prowadzenia sprawy spoza rewiru, nie przyjęli więcej niż 1000 spraw. Spraw z wyboru wierzyciela nie może przyjąć również komornik, którego wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Dni wolne od pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Na jakie dni tygodnia przypadają święta w 2024 r.? To ważna informacja także dla osób, które chcą zoptymalizować swoje plany urlopowe - by wykorzystując jak najmniej urlopu, zapewnić sobie jak najdłuższy wypoczynek.