Partnerzy serwisu:
Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.

Ogólny wymiar czasu pracy zgodnie z Kodeksem Pracy

Skąd to wiadomo? Zgodnie z Kodeksem Pracy, jej czas nie może przekraczać 8 godzin na dobę, czyli 40 tygodniowo (8 x 5 dni pracujących).

Obliczanie czasu pracy reguluje art. 130 par. 1 Kodeksu Pracy. Należy liczbę 40 przemnożyć przez liczbę pełnych tygodni w miesiącu (czyli 4), dodać pozostałe dni przypadające w danym miesiącu, pomnożone przez 8 (liczba godzin pracy dziennie), a potem odjąć po 8 godzin za każde święto przypadające w dniu innym niż niedziela.

O dniach wolnych przypadających w 2024 r. napisaliśmy w artykule: Dni wolne od pracy w 2024

Poniżej prezentujemy – jak to się ma do liczby godzin, jakie mamy do przepracowania w kolejnych miesiącach 2024 r.

Czas pracy w 2024 roku

 • Styczeń: 21 dni pracy / 168 godzin
  (31 dni – 10 dni wolnych, czyli soboty, niedziele oraz Nowy Rok i Trzech Króli 6 stycznia)
 • Luty: 21 dni pracy / 168 godzin
  (28 – 8 dni wolnych)
 • Marzec: 21 dni pracy / 168 godzin
  (31 – 10 dni wolnych)
 • Kwiecień: 21 dni pracy / 168 godzin
  (30 – 9 dni wolnych)
 • Maj: 20 dni pracy / 160 godzin
  (31 – 11 dni wolnych)
 • Czerwiec: 20 dni pracy / 160 godzin
  (30 – 10 dni wolnych)
 • Lipiec: 23 dni pracy / 184 godziny
  (31 – 8 dni wolnych)
 • Sierpień: 21 dni pracy / 168 godzin
  (31 – 10 dni wolnych)
 • Wrzesień: 21 dni pracy / 168 godzin
  (30 – 9 dni wolnych)
 • Październik: 23 dni pracy / 184 godziny
  (31 – 8 dni wolnych)
 • Listopad: 19 dni pracy / 152 godziny
  (30 – 11 dni wolnych)
 • Grudzień: 20 dni pracy / 160 godzin
  (30 – 11 dni wolnych)
 • Zastosowanie art. 30 ust. 4 ustawy Pzp w kontekście pilnej realizacji zamówienia

  Zamówienia publiczne
  Magdalena Kossak-Tabor
  W trakcie udzielania zamówień zamawiający może stosować art. 30 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym w przypadku zamówień udzielanych w częściach, do udzielenia zamówienia na daną część zamawiający może stosować przepisy ustawy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80 tys. euro dla dostaw lub usług oraz 1 mln euro dla robót budowlanych, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20 proc. wartości zamówienia.
 • Egzekucja z wynagrodzenia za pracę w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  Komornik sądowy przystępuje do egzekucji z wynagrodzenia za pracę poprzez jego zajęcie. W tym celu zawiadamia dłużnika, że do wysokości egzekwowanego długu i do całkowitej jego spłaty nie wolno mu odbierać wynagrodzenia, ani też nim rozporządzać poza częścią wolną od zajęcia.
  Komornik
 • Dostawa energii z opcją wznowienia: zasady planowania umowy w ramach Pzp

  Zamówienia publiczne
  Katarzyna Bełdowska
  Zgodnie z art. 31 ust. 2 ustawy Pzp, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem opcji oraz wznowień.