Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Pzp właściwe dla zamówień sektorowych wyłączają możliwość zastosowania norm prawnych określonych w art. 130 ust. 3 oraz art. 276 ust. 2 ustawy Pzp stanowiących o możliwości powiadomienia znanych sobie wykonawców o wszczętym postępowaniu.

Pytanie

Czy zamawiający sektorowy może poinformować o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców?

Odpowiedź 

Przepisy ustawy Pzp właściwe dla zamówień sektorowych wyłączają możliwość zastosowania norm prawnych określonych w art. 130 ust. 3 oraz art. 276 ust. 2 ustawy Pzp stanowiących o możliwości powiadomienia znanych sobie wykonawców o wszczętym postępowaniu. Jednocześnie nie statuują odrębnych norm, które zawierałyby takie rozwiązanie.

Wyjaśnienie

Do udzielenia zamówień sektorowych nie stosuje się przepisów określonych w art. 130 ust. 3 oraz art. 276 ust. 2 ustawy Pzp. Tym samym zamawiającym sektorowym nie przysługuje prawo powiadomienia znanych sobie wykonawców o wszczętym postępowaniu.

Rozwiązania określone w art. 370 ust. 3 oraz art. 375 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp stanowią pewne uprzywilejowanie wykonawców, którzy odpowiednio:

a) wyrażali zainteresowanie udziałem w postępowaniu po opublikowaniu okresowego ogłoszenia informacyjnego,

b) zostali dopuszczeni w systemie kwalifikowania wykonawców

ale wpisane są one w specyfikę procedury określonej w Rozdziale 2 i 3 działu V. Nie są to rozwiązania tożsame z możliwością poinformowania znanych sobie wykonawców o wszczętym postępowaniu. Są to rozwiązania, które hipotetycznie pozwalają na poinformowanie mniejszej liczby wykonawców niż znani zamawiającemu.

Podstawa prawna

Art. 362 pkt 1 i 2, art. 130 ust. 3, art. 276 ust. 2, art. 370 ust. 3, art. 375 ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

* Anna Kaźmierczak - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie pracuje w departamencie ds. zamówień publicznych w jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Jak zabezpieczyć spadek

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  O zabezpieczenie spadku orzeka sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku (w dniu śmierci spadkodawcy) we władaniu spadkodawcy.