Partnerzy serwisu:
Zamawiający może sam oszacować wartość prac projektowych lub zwrócić się w tym zakresie do projektanta, aby uzupełnił opracowany przez siebie dokument o wartość prac projektowych.

Pytanie

Zgodnie z art. 34 ustawy Pzp – wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. Zamawiający przygotowuje postępowanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj". Kosztorysant sporządził program funkcjonalno-użytkowy, jednakże zestawie planowanych kosztów zawiera tylko roboty budowlane. Brak jest oszacowania kosztów projektu. Czy zamawiający może sam oszacować wartość projektu, wysyłając zapytania dot. oszacowania do projektantów? Czy to projektant, który sporządzał PFU powinien poprawić ten dokument?

Odpowiedź

Zamawiający może sam oszacować wartość prac projektowych lub zwrócić się w tym zakresie do projektanta, aby uzupełnił opracowany przez siebie dokument o wartość prac projektowych. Kwestia ta zależna jest od zakresu świadczenia wynikającego z umowy zawartej pomiędzy projektantem a zamawiającym. 

Z punktu widzenia przepisów ustawy Pzp istotne jest, aby wartość szacunkowa zamówienia została ustalona z należytą starannością. Oszacowanie wartości zamówienia jest zadaniem zamawiającego. To zamawiający ponosi odpowiedzialność za tę czynność. Dzieje się tak bez względu na to czy zamawiający szacuje wartość zamówienia samodzielnie, czy też korzysta w tym zakresie z pomocy innych podmiotów (np. projektantów). 

Podstawa prawna

Art. 28 i art.34 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)

* Krzysztof Hodt - praktyk z wieloletnim doświadczeniem w stosowaniu Prawa zamówień publicznych, aktualnie główny specjalista w wydziale zamówień publicznych jednej z największych instytucji zamawiających w Polsce, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

 • Święta w innych krajach w 2024 r., czyli dni wolne od pracy na saksach

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  W Polsce w 2024 r. przypada 13 dni świątecznych, wolnych od pracy. A jak to wygląda w innych krajach?
 • Wymiar czasu pracy w 2024 roku

  Zamówienia publiczne
  Maciej Drzewicki
  Zastanawiałeś się kiedyś, ile godzin rocznie spędzasz w pracy? Decyduje o tym Kodeks Pracy i konkretną sumę łatwo obliczyć. W 2024 r., jeśli pracujesz na pełnym etacie (i oczywiście nie rozchorujesz się - czego ci gorąco życzymy) - będzie to 2008 godzin.
  Wyjaśnienia wykonawcy nie powodują zmiany treści oferty.
 • Jak zabezpieczyć spadek

  Zamówienia publiczne
  dr Tomasz Góra
  O zabezpieczenie spadku orzeka sąd, w którego okręgu znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku (w dniu śmierci spadkodawcy) we władaniu spadkodawcy.